Buidat i gestió de fosses sèptiques

Buidat i gestió de fosses sèptiques

 

Desembussaments Vilà Vila ofereix el servei de buidat i gestió de fosses sèptiques, pous negres i decantadors que podem trobar en cases particulars, empreses, fàbriques i d’altres instal·lacions.

Disposem de camions cisterna dotats d’equips mixtes a pressió que ens permeten assegurar el buidat complert de la fossa sèptica i garantir el 100% de la seva capacitat d’utilització.

Els residus són transportats una Planta Depuradora de tractament, acreditada per l’Agència Catalana de l’Aigua, complint amb la normativa vigent.

 

 

 

 

Esquema sobre el procediment i buidat d'una fossa sèptica
Esquema sobre el procediment i buidat d'una fossa sèptica

Un equip de professionals especialitzats absorbeix el residu amb un camió cisterna on s’emmagatzema. Un cop s’ha buidat la fossa, netegem amb aigua a pressió tot el dipòsit i les canonades d’entrada i sortida, fet que permetrà utilitzar tota la capacitat de la fossa i, en conseqüència, reduir la freqüència de buidat, minimitzar les incidències i reduir costos.