Buidat i gestió de fosses sèptiques

Buidat i gestió de fosses sèptiques

 

Desembussaments Vilà Vila ofereix el servei de buidat i gestió de fosses sèptiques, pous negres i decantadors que podem trobar en cases particulars, empreses, fàbriques i d’altres instal·lacions.

Disposem de camions cisterna dotats d’equips mixtes a pressió que ens permeten assegurar el buidat complert de la fossa sèptica i garantir el 100% de la seva capacitat d’utilització.

Els residus són transportats una Planta Depuradora de tractament, acreditada per l’Agència Catalana de l’Aigua, complint amb la normativa vigent.

 

 

 

 

Un equip de professionals especialitzats absorbeix el residu amb un camió cisterna on s’emmagatzema. Un cop s’ha buidat la fossa, netegem amb aigua a pressió tot el dipòsit i les canonades d’entrada i sortida, fet que permetrà utilitzar tota la capacitat de la fossa i, en conseqüència, reduir la freqüència de buidat, minimitzar les incidències i reduir costos.