Manteniments preventius

Manteniments preventius de canonades i clavegueram

Amb el pas del temps, l’acumulació de diferents tipus de residus pot provocar l’embús sobtat de les canonades. Desembussaments Vilà Vila disposa del servei de manteniment preventiu de canonades i xarxes de sanejament per tal d’evitar urgències i costos innecessaris.

Oferim un estudi tècnic personalitzat segons necessitats i sector: particular, indústria, serveis i entitats públiques, en base al qual recomanem la periodicitat adequada dels manteniments i establim un preu tancat per a la realització del servei.

 

 

 

 

Etiqueta - Manteniment de canonades - Vilà Vila - Desembussaments

Els manteniments preventius són treballs programats segons la disponibilitat del client.

Els punts més habituals d’actuació són:

     –  Canonades planes o baixants
     –  Arquetes
     –  Claveguerams
     –  Xarxes de sanejament
     –  Sifons
     –  Col·lectors generals
     –  Desaigües de piques, rentadores, rentaplats, dutxes…