Manteniments preventius

Amb el pas del temps, l’acumulació de diferents tipus de residus pot provocar l’embús sobtat de les canonades. Desembussaments Vilà Vila disposa del servei de manteniment preventiu de canonades i xarxes de sanejament per tal d’evitar urgències i costos innecessaris.

Oferim un estudi tècnic personalitzat segons necessitats i sector: particular, indústria, serveis i entitats públiques, en base al qual recomanem la periodicitat adequada dels manteniments i establim un preu tancat per a la realització del servei.

 

 

 

 

Els manteniments preventius són treballs programats segons la disponibilitat del client.

Els punts més habituals d’actuació són:

     –  Canonades planes o baixants
     –  Arquetes
     –  Claveguerams
     –  Xarxes de sanejament
     –  Sifons
     –  Col·lectors generals
     –  Desaigües de piques, rentadores, rentaplats, dutxes…