Transport de productes líquids no perillosos

Transport de productes líquids no perillosos

Desembussaments Vilà Vila ofereix el servei de transport de productes líquids i pastosos.

Disposem de vehicles cisterna de diferents capacitats per adequar-nos el màxim possible a les necessitats de cada client i poder arribar a espais de difícil accés.

En el cas del transport de residus, els nostres vehicles estan autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (codi de transportista T-316).

 

 

 

 

Contenidors cubis per al transport i l'emmagatzemmatge de productes líquids i pastosos
Transport de líquids no perillosos

Un equip de professionals especialitzats format per tècnics comercials i coordiandors de logística realitzen un estudi personalitzat per a cada sol·licitud i seleccionen el camió cisterna o contenidor més adequat per al transport que cal realitzar, de manera que podem oferir el servei més òptim en cada cas.