Neteges industrials

Desembussaments Vilà Vila ofereix el servei de neteja industrial de tot tipus de dipòsits o tancs, així com el transport dels residus resultants a plantes autoritzades per l’ARC.

Per al transport i gestió de residus, disposem de diversos vehicles cisterna amb les homologacions corresponents per al compliment de la legislació de transport ADR, en el cas de ser necessari.

Disposem d’un equip tècnic i humà especialitzat per actuar dins de dipòsits aeris i subterranis que han contingut productes perillosos o petrolífers, en separadors d’hidrocarburs, túnels de rentat, fosses sèptiques, dipòsits d’obra o basses de decantació, entre d’altres.

 

 

 

 

El servei de neteja industrial consisteix en:

    1. Acotació de la zona de treball, obertura de la boca d’home
    2. Comprovació i mesurament de l’atmosfera del tanc i la zona de treball.
    3. Succió del producte existent a l’interior del tanc, desgasat i desengreixat.
    4. Transport del producte a una planta de tractament autoritzada. En el cas dels productes petrolífers, es tramita el certificat d’anul·lació segons la norma MI IP-06.