Compromís

Vilà Vila és una empresa d’origen familiar format per persones compromeses a oferir un servei de qualitat i flexibilitat en tots els serveis que ofereix.

Treballem per ser referents en els diferents àmbits i línies de negoci, tenint en compte els orígens i valorant les necessitats dels nostres clients.

 

Camió cuba de Desembussaments Vilà Vila

Els nostres valors:


EXPERIÈNCIA


COMPROMÍS


QUALITAT


TRANSPARÈNCIA


FLEXIBILITAT

Qualitat i medi ambient - Gestió dels residus

QUALITAT

Vilà Vila té un fort compromís adquirit amb els seus clients pel que fa a la qualitat dels serveis que ofereix. Per aquest motiu, compta amb un sistema de gestió certificat segons la norma UNE-EN-ISO 9001/2008. 

La qualitat dels nostres serveis és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots els processos de l’empresa, posant a la disposició dels clients l’experiència de la plantilla per tirar endavant els projectes encarregats.

MEDI AMBIENT

Vilà Vila compta amb el sistema de gestió mediambiental certificat segons la norma UNE-EN-ISO 14001/2004 per a totes les activitats que desenvolupa. Tots els residus generats per la nostra flota de vehicles així com els derivats dels treballs que desenvolupem són tractats en plantes especialitzades, garantint la seva correcta gestió mediambiental.

Seguretat i salut per al tractament dels residus

SEGURETAT I SALUT

Vilà Vila vetlla per la seguretat i la salut dels seus treballadors i els de les empreses col·laboradores a través del Departament de Qualitat i Salut del Grup Vilà Vila, el qual complementa amb un servei de prevenció extern contractat per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene, ergonomia i psicologia aplicada.

També tenim establert el corresponent acord amb una mútua d’accidents de treballs i malalties professionals, que ens permeten garantir la correcta atenció sanitaria del nostre personal.