Localització de canonades amb detector

Desembussaments Vilà Vila ofereix el servei de localització de canonades amb detector, de manera que es facilita la resolució d’incidències en canonades i permet evitar al client costos innecessaris en obres.

Disposem de les tecnologies més avançades que, mitjançant sistemes de sondes, ens permeten detectar la ubicació, el traçat i la profunditat de les canonades, així com d’arquetes o registres no visibles o localitzables en plànols.

 

 

 

 

 

Un equip de tècnics especialitzats es desplacen fins al lloc de la incidència i introdueixen un emissor de sonda per l’arqueta més propera.

El detector de sondes ens permet seguir-ne el recorregut des de l’exterior i senyalitzar el punt exacte d’actuació en cas que la incidència requereixi d’obres.

Aquest sistema minimitza enormement les molèsties per al client, ja que disminueix el temps i el cost de les obres, i evita possibles parades de producció en empreses i fàbriques.