Localització de canonades amb detector

Esquema localitzador de canonades amb detector

Desembussaments Vilà Vila ofereix el servei de localització de canonades amb detector, de manera que es facilita la resolució d’incidències en canonades i permet evitar al client costos innecessaris en obres.

Disposem de les tecnologies més avançades que, mitjançant sistemes de sondes, ens permeten detectar la ubicació, el traçat i la profunditat de les canonades, així com d’arquetes o registres no visibles o localitzables en plànols.

 

 

 

 

 

Detall del localitzador de canonades
Localitzador de sonder per a localitzar canonades i clavegueram

Un equip de tècnics especialitzats es desplacen fins al lloc de la incidència i introdueixen un emissor de sonda per l’arqueta més propera.

El detector de sondes ens permet seguir-ne el recorregut des de l’exterior i senyalitzar el punt exacte d’actuació en cas que la incidència requereixi d’obres.

Aquest sistema minimitza enormement les molèsties per al client, ja que disminueix el temps i el cost de les obres, i evita possibles parades de producció en empreses i fàbriques.