LSSI, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES

CATALÀESPAÑOLENGLISH

Avís Legal i condicions generals:

El propietari de la web www.desembussaments.com és Vilà Vila Serveis ambientals SL.

Per a qualsevol consulta, comentari o sol·licitud relacionada amb la nostra política de privacitat, poden contactar en la següent direcció. També poden contactar amb nosaltres per accedir a qualsevol informació personal que haguem recollit a través d’aquest lloc web per exercir el seu dret de rectificació, bloqueig o anul·lació d’aquesta informació.

Vilà Vila Serveis ambientals, S.L.
Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain
Telf. 93 876 44 44
rgpd@vilavila.com

Continguts:

Tots els continguts de www.desembussaments.com són propietat intel·lectual exclusiva del propietari d’aquest lloc web, quedant totalment prohibida la seva reproducció en qualsevol pàgina o altre mitjà, excepte en aquells casos en els que es permeti expressament o es faci una clara menció a l’origen de les informacions copiades.

En cas de tractar-se de pàgines web, aquesta menció haurà de ser en forma d’un enllaç. Aquest enllaç haurà de ser fàcilment identificable i s’haurà de trobar al peu de tots i cadascun dels textos originaris de www.desembussaments.com.  Aquest text haurà d’enllaçar directament a la pantalla de la que hagi estat extret, protegint d’aquesta manera els drets intel·lectuals del propietari d’aquesta pàgina.

Modificacions:

Qualsevol canvi en el futur puguem introduir a la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D’aquesta manera podrà comprovar regularment les actuacions o canvis en la nostra política de privacitat.

 

Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal la informació facilitada per l’usuari, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquests.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objectiu d’un contracte.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça rgpd@vilavila.com indicant la referència RGPD.

 

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

 1. Responsable del tractament.

Identitat: Vilà Vila Serveis ambientals SL amb CIF B-60.465.382

Adreça fiscal: Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain

Correu: rgpd@vilavila.com

 1. Finalitat del tractament de dades.

Les dades personals que es poden recollir en aquest formulari per part de Vilà Vila Serveis ambientals SL  seran utilitzades per poder contactar, oferir i prestar serveis propis de la relació comercial o de serveis contractats entre les parts.

En cap cas s’utilitzaran per a cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat, no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat, ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat han de conservar-se per un plaç de 10 anys, o bé fins que expressament es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest plaç es podrà prorrogar tàcitament per plaços anuals si no hi ha voluntat expressa per alguna de les parts, amb preavís d’un mes d’anterioritat al seu venciment. La conservació de les dades sempre es durà a terme per a les finalitats del seu tractament, sense prejudicis de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les mateixes, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant la seva aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 

 1. Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes en el RGPD, concretament l’article 6.1.a, doncs Vilà Vila Serveis ambientals SL sol·licita expressament el consentiment de l’interessat per tal que les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat n’és part, o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuales, segons disposa l’article 6.1.b RGPD.

 1. Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin dades recollides mitjançant el present document a tercers. Encara que si es cediran quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.

 1. Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, enviant un correu electrònic a rgpd@vilavila.com, acompanyat d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent, o bé dirigint-se a les instal·lacions de Vilà Vila Serveis ambientals, S.L. a Carrer de l’Energia 2, Pol. Ind. Pla dels Vinyats II, 08250 Sant Joan de Vilatorrada, (Barcelona).

 

Política de cookies:

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema al seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquella pàgina. Les cookies acostumen a emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats. Sense cookies, els serveis que ofereix qualsevol pàgina es veurien mermats notablement.

Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les o desactivar-les, etc, li preguem es dirigeixi al següent enllaç.

 

Cookies utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquest lloc web, amb la finalitat d’informar-lo, amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

 • Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat l’spam.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

 • Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el tràfic i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant-se directament amb Google.
 • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè vostè pugui fer clic a botons del tipus M’agrada o Compartir.

 

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de diferent manera en funció del navegador que estigui utilitzats. Aqui li deixem una Guia ràpida per als navegadors més populars.

Notes addicionals

 • Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables, ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que poden tenir els tercers mencionats en aquesta política de cookies.
 • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc s’ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels mencionats navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.
 • En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors ubicats a Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei hi obligui. Segons Google, no guarden la seva direcció IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord e Port Segur, que garanteix que totes les dades transferides seran tracatades amb un nivell de protecció acord a la normativa europea. Si desitja informació sobre l’ús que Google fa de les cookies, li adjuntem aquest enllaç.
 • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies, no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

 

 

 


 

 

Aviso Legal y condiciones generales

El propietario de la web www.desembussaments.com es Vilà Vila Serveis ambientals SL.
Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra política de privacidad, pueden contactar en la siguiente dirección. También pueden contactar con nosotros para acceder a cualquier información personal que hayamos recogido a través de este sitio web o para ejercer su derecho de rectificación, bloqueo o anulación de esta información.

Vilà Vila Serveis ambientals, S.L.
Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain
Telf. 93 876 44 44
rgpd@vilavila.com

Contenidos:
Todos los contenidos de www.desembussaments.com son propiedad intelectual exclusiva del propietario de este sitio web, quedando totalmente prohibida su reproducción en cualquier página u otro medio excepto en aquellos casos en los que se permita expresamente, o se haga una clara mención al origen de las informaciones copiadas.
En caso de tratarse de páginas web, esta mención deberá ser en forma de un enlace. Este enlace deberá ser fácilmente identificable, y deberá encontrarse al pie de todos y cada uno de los textos originarios de www.desembussaments.com. Este texto deberá enlazar directamente a la pantalla de la que haya sido extraído, protegiendo de esta manera los derechos intelectuales del propietario de esta página.

Modificaciones:
Cualquier cambio que en el futuro podamos introducir en nuestra política de privacidad será comunicado en esta página. De este modo podrás comprobar regularmente las actualizaciones o cambios en nuestra política de privacidad.

Protección de datos de carácter personal
El TITULAR se reserva la facultad de incluir en un fichero de datos de carácter personal la información facilitada por el USUARIO, cumpliendo con las directrices marcadas por el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
La finalidad de este fichero será la de prestarle nuestros servicios y comunicarnos con usted. Estos datos no se cederán a terceros excepto por obligación legal o para dar cumplimiento al objeto de un contrato.
El USUARIO podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación, y portabilidad, dirigiendo al efecto un correo electrónico a la dirección rgpd@vilavila.com indicando la referencia RGPD.

Información adicional sobre Protección de Datos:

1. Responsable del tratamiento.

Identidad: Vilà Vila Serveis ambientals SL amb CIF B-60.465.382

Dirección fiscal: Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain

Correo: rgpd@vilavila.com

2.  Finalidad del tratamiento de los datos.

Los datos personales que se puedan recoger en este formulario por parte de Vilà Vila Serveis ambientals SL serán utilizados para poder contactar, ofrecer y prestar servicios propios de la relación comercial o de servicios contratados entre las partes.
En ningún caso se utilizarán para ninguna otra finalidad que no se haya especificado en este apartado; no serán utilizadas para enviarle publicidad, si así lo ha manifestado; ni tampoco serán cedidas a terceros.
Los datos personales que nos haya proporcionado deben conservarse por un plazo de 10 años, o bien hasta que expresamente se solicite su supresión por parte del interesado. Este plazo se podrá prorrogar tácitamente por plazos anuales si no hay voluntad expresa de alguna de las partes, con un preaviso de un mes de anterioridad a su vencimiento. La conservación de los datos siempre se llevará a cabo para los fines de su tratamiento, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los derechos y libertades de la persona interesada.
Los datos serán tratados de tal forma que se garantice una seguridad adecuada de los mismos, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.

3. Legitimación del tratamiento de datos.

La legitimación para la finalidad principal se encuentra recogida en una de las bases jurídicas establecidas en el RGPD, concretamente el artículo 6.1.a), pues Vilà Vila Serveis ambientals SL solicita expresamente el consentimiento del interesado para que sus datos puedan ser tratados con la finalidad prevista en el punto anterior.
Igualmente, el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, según dispone el artículo 6.1.b) RGPD.

4. Destinatarios de los datos.

No se prevé que se cedan datos recogidos mediante el presente documento a terceros. Aunque sí que se cederán cuando se trate de una obligación legal o bien del cumplimiento del objeto de un contrato.

5. Ejercicio de los derechos propios.

Se podrán ejercer, de manera gratuita, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación, y portabilidad, enviando un correo electrónico a rgpd@vilavila.com , acompañado de una copia del DNI o documento acreditativo equivalente, o bien dirigiéndose a las instalaciones de Vilà Vila Serveis ambientals, S.L. en Carrer de l’Energia 2, Pol. Ind. Pla dels Vinyats II, 08250 Sant Joan de Vilatorrada, (Barcelona).

Política de cookies:

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos se dirija a este enlace.

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

 • Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

 • Google Analytics: Almacena cookiespara poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
 • Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookiespara que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

Notas adicionales

 • Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
 • Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookiesy desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
 • En algunos casos es necesario instalar cookiespara que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
 • En el caso de las cookiesde Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
 • Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

 

 

 

 

Legal notice and general conditions:

The owner of the www.desembussaments.com website is Vilà Vila Serveis ambientals SL.

For any question, comment or request related to our privacy policy, you can contact at the following address. You can also contact us to access any personal information we have collected through this website or to exercise your right to rectify, block or cancel this information.

Vilà Vila Serveis ambientals, S.L.
Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain
Telf. 93 876 44 44
rgpd@vilavila.com

 

Contents:

All the contents of www.desembussaments.com are the exclusive intellectual property of the owner of this web site, being totally prohibited its reproduction in any page or in any other support except in those cases in which it is expressly allowed, or clearly mentioning to the origin of the information copied.

In case of web pages, this mention should be done as a link. This link must be easily identifiable, and must be at the bottom of each original texts of www.desembussaments.com. This text must link directly to the screen from which it was extracted, protecting in this way the intellectual rights of the owner of this page.

Modifications:

Any change that we may introduce in the future in our privacy policy will be communicated on this page. In this way you can regularly check for updates or changes in our privacy policy.

Personal data protection

The HOLDER reserves the right to include in a file of personal data the information provided by the USER, complying with the guidelines set by Regulation (EU) 2016/679, of April 27, regarding to the protection of persons physical as regards the processing of personal data and the free movement of them.

The purpose of this file is to provide our services and let us communicate with you. These data will not be transferred to third parties except by legal obligation or to fulfill the purpose of a contract.

The USER may exercise the rights of access, rectification, cancellation, deletion, opposition, limitation, and portability, by sending an e-mail to the address rgpd@vilavila.com indicating the reference RGPD.

 

Additional information about Data Protection:

 1. Responsible for the treatment.

Identity: Vilà Vila Serveis ambientals, S.L. CIF B-60.465.382

Address: Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain

Email: rgpd@vilavila.com

 1. Purpose of data processing.

The personal data that may be collected in this form by Vilà Vila Serveis ambientals SL will be used to contact, offer and provide services of the commercial relationship or services contracted between the parties.

 In no case shall they be used for any other purpose that has not been specified in this section; they will not be used to send you advertising, if you have said so; nor will they be assigned to third parties.

The personal data that you have provided to us must be kept for a period of 10 years, or until it is expressly requested to be deleted by the interested party. This period may be extended tacitly by annual installments if there is no express wish of any of the parties, with a notice of one month prior to its expiration. The conservation of the data will always be carried out for the purposes of its treatment, without prejudice to the application of adequate technical and organizational measures to protect the rights and freedoms of the person concerned.

The data will be treated in such a way as to guarantee an adequate security of the same, including the protection against the unauthorized or illicit treatment and against its loss, destruction or accidental damage, through the application of appropriate technical or organizational measures.

 1. Legitimation of data processing.

The legitimation for the main purpose is found in one of the legal bases established in the RGPD, specifically Article 6.1.a), as Vilà Vila Serveis ambientals SL expressly requests the consent of the interested party so that their data can be treated with the intended purpose in the last point.

Likewise, the treatment is necessary for the execution of a contract in which the interested party is a party or for the application at the latter’s request of pre-contractual measures, as provided in article 6.1.b) RGPD.

 1. Recipients of the data.

It is not expected that data collected through this document will be transferred to third parties. Although they will cede when it is a legal obligation or the fulfillment of the object of a contract.

 1. Exercise of own rights.

You can exercise, for free, the rights of access, rectification, cancellation, opposition, deletion, limitation, and portability, by sending an email to rgpd@vilavila.com with a copy of the ID or equivalent docukent, or by going to Vilà Vila Serveis ambientals’ facilities in Carrer de l’Energia 2, Pol. Ind. Pla dels Vinyats II, 08250 Sant Joan de Vilatorrada, (Barcelona).

 

Cookies policy:

A cookie is a small text file that is stored in your browser when you visit almost any web page. Its usefulness is that the web is able to remember your visit when you return to browse that page. Cookies usually store information of a technical nature, personal preferences, personalization of content, usage statistics, links to social networks, access to user accounts, etc. The purpose of the cookie is to adapt the content of the web to your profile and needs, without cookies the services offered by any page would be significantly reduced. If you wish to consult more information about what cookies are, what they store, how to eliminate them, deactivate them, etc., please go to this link.

Cokies used in this website

Following the guidelines of the Spanish Agency for Data Protection we proceed to detail the use of cookies made by this website in order to inform you as accurately as possible.

This website uses the following own cookies:

 • Session cookies, to ensure that users who write comments on the blog are human and not automated applications. This way, spam is fought.

This website uses the following third-party cookies:

 • Google Analytics: Stores cookies to be able to compile statistics on the traffic and volume of visits to this website. By using this website you are consenting to the processing of information about you by Google. Therefore, the exercise of any right in this regard must do so by communicating directly with Google.
 • Social networks: Each social network uses its own cookies so that you can click on Like or Share buttons.

Deactivation or elimination of cookies

At any time you can exercise your right to deactivate or eliminate cookies from this website. These actions are performed differently depending on the browser you are using. Here is a quick guide for the most popular browsers. 

Additional notes

 • Neither this website nor its legal representatives are responsible for the content or the veracity of the privacy policies that may be held by the third parties mentioned in this cookie policy.
 • Web browsers are the tools in charge of storing cookies and from this place you must exercise your right to eliminate or deactivate them. Neither this website nor its legal representatives can guarantee the correct or incorrect manipulation of cookies by the aforementioned browsers.
 • In some cases it is necessary to install cookies so that the browser does not forget its decision of not accepting them.
 • In the case of Google Analytics cookies, this company stores cookies on servers located in the United States and agrees not to share it with third parties, except in cases where it is necessary for the operation of the system or when the law requires for that purpose. According to Google it does not save your IP address. Google Inc. is a company adhering to the Safe Harbor Agreement that guarantees that all transferred data will be treated with a level of protection in accordance with European regulations. If you want information about the use that Google gives to cookies we attach this other link. (LINK 2)
 • For any questions or queries about this cookie policy, please do not hesitate to contact us through the contact section.