Transport de tot tipus d’aigua

Transport d'aigua potable i no potable

 

Desembussaments Vilà Vila ofereix el servei de transport de tot tipus d’aigua potable, industrial i tractada, amb les màximes garanties de qualitat, per a usos diversos com omplir la piscina, l’agricultura, la indústria, en obres o per al consum humà. 

Disposem d’una flota de vehicles de diferents capacitats i dimensions per tal d’adaptar-nos a les necessitats del client i accedir a qualsevol espai amb puntualitat i rapidesa. En el cas del transport d’aigua potable, es realitza amb cisternes homologades per al seu transport. 

 

 

 

 

 

Reg de camins i carreteres
Cisterna, contenidor per aigua

Un equip de professionals especialitzats format per tècnics comercials i coordinadors de logística seleccionaran el vehicle o el contenidor cisterna més adequat per al transport de l’aigua que sol·licita el client, prenent com a base la quantitat demandada, el tipus d’aigua que requereix i el punt d’entrega. A continuació, en programaran el seu transport garantint puntualitat i rapidesa en la execució del servei, i adaptant-se a la disponibilitat horària del client.