Transport de productes líquids no perillosos

Desembussaments Vilà Vila posa a la seva disposició una àmplia flota de vehicles per tal de recollir i transportar qualsevol tipus de productes líquids i pastosos. Disposem de cisternes de tot tipus de capacitats per adequar-nos el màxim possible a les necessitats de cada client i poder accedir a qualsevol lloc de difícil accés.

    En el cas de transport de residus, tots els nostres vehicles estan autoritzats per l’agencia de residus de Catalunya:

  • Codi transportista de residus industrials: T- 316