Qualitat i medi ambient

Desembussaments Vilà Vila està molt sensibilitzat i compromès amb el medi ambient. Tots els residus generats per la nostra flota de vehicles són tractats segons les normatives vigents afavorint la sostenibilitat del medi i assegurant que tot ells siguin tractats de forma adequada.

Desembussaments Vilà Vila compta amb la certificació del seu sistema de gestió segons la norma UNE-EN-ISO 9001/2008 i UNE-EN-ISO 14001/2004 per totes les activitats que desenvolupa.