Manteniments preventius

Amb el pas dels temps, l’acumulació de diferents tipus de residus provocar l´embús de les canonades de manera sobtada.

Per evitar urgències i costos innecessaris Desembussaments Vila Vila disposa del servei de manteniment preventiu de canonades i xarxes de sanejament.

Oferim un estudi personalitzat segons necessitats i sector: Particular, industria, serveis i entitats públiques. En base a aquest estudi s’estableix:

 • Recomanació de les periodicitats adequades.
 • Preu tancat segons estudi tècnic.

Els manteniments preventius són treballs programats segons la disponibilitat del client.

Els punts mes habituals d’actuació:

 • Canonades planes o baixants
 • Arquetes 
 • Claveguerams
 • Xarxes de sanejament
 • Sifons
 • Col·lectors generals
 • Desaigües
 • Rentaplats
 • Dutxes