Manteniments preventius

L’acumulació de diferents tipus de residus amb el pas del temps pot provocar l´embús de les canonades de manera sobtada.

Per evitar urgències i costos innecessaris Desembussaments Vila Vila disposa del servei de manteniment preventiu de:

  • Embornals urbans.
  • Sifons.
  • Arquetes: Generals, comunitàries o individuals.
  • Baixants.
  • Clavegueram: Xarxes urbanes, indústries i comunitats.

Oferim un estudi personalitzat segons necessitats i sector: Particular, industria, serveis i entitats públiques.

 • Horari segons programació i compatibilitat amb el client.
 • Recomanació de les periodicitats adequades.
 • Preu tancat segons estudi tècnic.

Els punts mes habituals d’actuació:

 • Canonades planes o baixants
 • Arquetes 
 • Claveguerams
 • Xarxes de sanejament
 • Sifons
 • Col·lectors generals
 • Desaigües
 • Rentaplats
 • Dutxes