Solució d’inundacions

Desembussaments Vilà Vila ofereix assistència 24h amb camions cisterna de diversos tamanys, dotats d´equips mixtes a pressió que ens permeten evacuar l’aigua en casos d’inundació o sobreeiximent en tot tipus de situacions:

 • Inundacions.
 • Obres.
 • Habitatges.
 • Pàrquings.
 • Baixos.
 • Zones subterrànies.

 • Xarxes viàries.
 • Comerços.
 • Empreses.
 • Hosteleria/Oci.
 • Etc.

Desembussaments Vilà Vila respon amb la màxima rapidesa gràcies a disposar de dos equips de treball organitzats en serveis de guàrdies, disponibles per recepcionar les urgències i solucionar el problema del client.

Els nostres equips humans estan especialitzats en aquest tipus d’actuacions, junt amb una flota de vehicles de màxima eficiència, són fets que garanteixen una solució ràpida i eficaç.