Seguretat i Salut

Desembussaments Vilà Vila té adquirit un compromís en la prevenció de riscos laborals, complint amb tota la legislació vigent, vetllant per la seguretat dels seus propis treballadors i dels de les empreses que hi col·laboren.

L’empresa consta d’un departament de prevenció intern que en coordinació amb una empresa externa es cuiden de garantir la seguretat i la salut en totes les activitats del Grup.

Amb l’empresa externa hi ha contractades les especialitats de seguretat en el treball, higiene, ergonomia i psicologia aplicada.

A més, també hi ha establert el corresponent acord amb una mútua d’accidents de treball i malalties professionals.