Localització de canonades amb detector

Desembussaments Vilà Vila disposa de sistemes avançats de localització de canonades a través de detectors de sondes.

Aquest sistema ens facilita la ubicació, el traçat i la profunditat de les canonades, detectant també registres i arquetes no visibles (no localitzables en plànols, etc). Gràcies als detectors, estalviem al nostre client costos innecessaris en obres i marquem el punt exacte d’actuació.

    La seva utilització ens permet:

  • Evitar obres innecessàries.
  • Disminució en temps d´obra.
  • Acotar de forma precisa les excavacions en l´obra.
  • Disminució de costos importants.
  • Evitar permisos d´obres.
  • Evitar parades de producció.
  • Minimitzar les molèsties per al client.